LVB Begrijpen en Ondersteunen

 125,00

 • Duur 4 uur, 3 Lessen met Korte Examens
 • Bepaal Zelf Waar, Wanneer en in Welk Tempo
 • Je leert Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen Begrijpen
 • Aansluiten in Ondersteuning op Mogelijkheden Licht Verstandelijke Beperkingen

SCROLL NAAR BENEDEN VOOR MEER INFORMATIE 

Categorie:

In het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN leer je om GEDRAG van mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen te gaan begrijpen. Wanneer je gaat begrijpen waarom mensen gedrag vertonen, dan kun je hen betere ondersteuning bieden.

Je zult regelmatig denken ‘wat doe ik verkeerd?’:

 • Iemand let niet op wanneer ik iets zeg
 • Ik leg iets uit, maar hij doet het niet
 • Geeft pas later antwoord op vragen
 • Komt veel later dan afgesproken

In dit ONLINE PROGRAMMA leer je waarom mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen gedrag vertonen dat zij vertonen. Belangrijker, je gaat begrijpen hoe je hen het beste kunt ondersteunen!

VOOR WIE?

Het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN is bedoeld voor professionals die werken met mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen.

VORMGEVING

In het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN krijg je uitleg over het hoe en waarom van gedrag van mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen. Je leert hoe je je in de ondersteuning van hen kunt aanpassen aan hun (on)mogelijkheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Beeld en Woord.

Bovendien word je regelmatig GETOETST. Je maakt één Tussentoets, twee Toepassingstoetsen en één Eindtoets.

HET EINDRESULTAAT

Na het doorlopen van het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN, kun je

 • Verwoorden welke beperkingen in denken en leren mensen met LVB veelvuldig hinderen;
 • Beredeneren welke IQ uitslagen gerelateerd zijn aan beperkingen in denken en leren;
 • Beredeneren welke ondersteuning van mensen met LVB aansluit op verschillende beperkingen in denken en leren;
 • Beredeneren welke ondersteuning van mensen met LVB aansluit op verschillende minder ontwikkelde onderdelen van de hogere functies van de hersenen.
 • Verwoorden op welke wijze de sociale ontwikkeling van mensen met LVB doorlopen wordt en welke overeenkomsten en verschillen er zijn met de ontwikkeling van normaal begaafde mensen;
 • Beredeneren hoe beperkingen in de sociale ontwikkeling van mensen met LVB zichtbaar worden in hun sociale gedrag;
 • Beredeneren hoe balans bereikt wordt in de ondersteuning van mensen met LVB;
 • Beredeneren hoe de ondersteuning van mensen met LVB vorm krijgt vanuit de behoeften per fase van emotionele ontwikkeling;
 • Beredeneren hoe de ondersteuning van iemand met LVB vormgegeven wordt vanuit de specifieke kenmerken van de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van deze persoon en de samenhang tussen deze kenmerken.

HOEVEEL TIJD KOST HET?

Het doorlopen van het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN kost je 4 uur, inclusief de toetsing. Dit hoef je niet achter elkaar te doen. Het programma kent een toegankelijke opbouw van maximaal 15 minuten per onderdeel.

TOEGANG TOT ONLINE PROGRAMMA

Je hebt drie maanden (twee en negentig dagen) de tijd om het online Programma af te ronden.

OPBOUW PROGRAMMA

Het ONLINE PROGRAMMA LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN bestaat uit 3 lessen, die ieder onderverdeeld zijn in meerdere onderwerpen:

 • Les 1: Verstandelijke Ontwikkeling LVB
 • Les 2: Sociale Ontwikkeling LVB.
 • Les 3: Emotionele Ontwikkeling LVB.

ACCREDITATIEPUNTEN

Het Programma is voor veel beroepen geaccrediteerd. Kijk voor specificaties HIER.

Scroll naar boven